NÄCHSTE AUSSTELLUNG

22. April 2017: Enter Art Foundation, Berlin | 10. Juni 2017: US the image, Berlin
Juni/Juli 2017: Galerie Michaela Helfrich, Berlin
August 2017: Gesellschaft für zeitgenössische Kunst, Osnabrück
Oktober 2017: Gesellschaft der Freunde junger Kunst, Baden Baden
Januar 2018: Galerie im Tulla, Mannheim
Herbst 2018: Galerie Sheriban Türkmen, Berlin